Bazén Valnovka

Kapička dětský plavecký klub bazén

Bazén Pražačka

vstup

Náš team 💧

Bazén

Kapička dětský plavecký klub bazén
Kapička dětský plavecký klub potápění
Kapička dětský plavecký klub potápění 2

Bazén

Plaveme ve vlastním bazénu o rozměrech 12,5×5 m, hloubce 1,3 m.
Teplota vody je ideálních 31,°C.
Voda je čištěna přes dva výkonné filtry a prochází UV lampou, která je schopna ničit veškeré mikroorganismy. Chloru je tedy ve vodě nezbytné  minimum požadované vyhláškou.

Kvalita vody

Teplota vody a vzduchu je kontrolována před zahájením každé lekce. Teplota vzduchu je

o 1-3 °C vyšší než teplota vody. Teplota vody 31 °C.

Denně, před zahájením lekcí, je vše pečlivě omyto čistou vodou a dezinfikováno. Ostatní

prostory jsou několikrát denně důkladně čištěny a dezinfikovány (INCIDIN EXTRA, SANITOL, MIKASEPT).

Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti k tomu určené.

Při znečištění vody dítětem je provoz okamžitě zastaven na dobu nezbytně nutnou k vypuštění, dezinfekci, následnému napouštění a ohřevu vody v bazénu.

Provozovatel zodpovídá za pravidelné kontroly jakosti vody, její úpravu, úklid a dezinfekci prostor a provozování kurzů.

Pravidelné rozbory vody provádí Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.

Spolupracujeme

alianceplavani-logoII
Kapička dětský plavecký klub partneři
Kapička dětský plavecký klub partneři
Kapička dětský plavecký klub partneři